Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
Domyślny kontrast Kontrast czarno-żółty Kontrast biało-czarny Kontrast żółto-czarny
Domyślny rozmiar czcionki Średni rozmiar czcionki Duży rozmiar czcionki

Wodociąg

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zajmuje się dostarczaniem wody oraz eksploatacją urządzeń wodociągowych. Na terenie Gminy Wiązowna znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach Majdan, Lipowo i Rzakta, które zaopatrują mieszkańców w wodę do picia. Z ww. stacji woda uzdatniona rozprowadzana jest siecią wodociągową do odbiorców. Sieć wodociągowa ma długość ok. 193,1 km, o średnicy od Dn 90 do DN 225, zbudowana w większości z PCV i w niewielkiej ilości z PE. Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 4650 przyłączy (odbiorcy indywidualni, firmy, budynki użyteczności publicznej).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie eksploatuje 3 Stacje Uzdatniania Wody:

  • SUW Majdan – przeprowadzona modernizacja w 2008 r. technologia podwójnego napowietrzania, wskaźniki zanieczyszczeń na poziomie 20% dopuszczalnych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1989). Maksymalna wydajność 2000 m3/dobę. Trzy studnie głębinowe. SUW zaopatruje północną część Gminy, tj. miejscowości Zakręt, Izabela, Michałówek, Boryszew, Stefanówka, Majdan, Góraszka, Duchnów, Emów, Wiązowna Gminna.
  • SUW Lipowo - po modernizacji: dostawieniu jednego filtra w 2008 r. i budowie dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej na 300 m3 w 2014 r. wydajność maksymalna wynosi 2630 m3/dobę. Trzy studnie głębinowe. Technologia mieszana - aerator i dozowanie nadmanganianu potasu (zużycie ok. 160 kg/rok) oraz awaryjna dezynfekcja wody podchlorynem sodu. Zanieczyszczenia na poziomie ok. 20% dopuszczalnych stężeń przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1989). Zaopatruje środkową część Gminy, tj. miejscowości Wiązowna Kościelna, Żanęcin, Rudka, Radiówek, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin, Kąck, Kopki, Lipowo, Wola Karczewska, Wola Ducka.
  • SUW Rzakta - stacja zmodernizowana w 2016 r. Wykonany układ dwustopniowego uzdatniania i pompowania wody pozwolił na uzyskanie parametrów jakościowych i ilościowych wody zgodnie z obowiązującymi normami. Obecnie wybudowana nowa stacja w miejscu poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku przerw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Stacja pobiera wodę z trzech studni głębinowych. Zaopatruje południową część Gminy, tj. miejscowości Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby.

Kanalizacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zajmuje się odbiorem ścieków oraz eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych. Od 2005 roku mieszkańcy Wiązowny odprowadzają ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej. Początkowo sieć swoim obszarem obejmowała tylko część Wiązowny Kościelnej. Z biegiem lat sieć rozrastała się i dziś obejmuje miejscowości tj. Wiązowna, Emów, Radiówek, Stefanówka, Boryszew, Żanęcin oraz część Duchnowa. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej to 42,2 km, w technologii mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej, wyposażonej w 50 przepompowni ścieków, do której przyłączonych jest ok. 780 odbiorców.

Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Emowie, gdzie następuje ich oczyszczanie i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Mieni. Ww. oczyszczalnia została zaprojektowana na przyjęcie 1600 m3 ścieków na dobę w technologii przepływowej. W dniu uruchomienia tj. 30.09.2006 r. przerobiona na Sekwencyjny Biologiczny Reaktor (SBR) o wydajności 110 m3/dobę (szczytowo 200 m3/d). Po modernizacjach w roku 2008 i 2010 pracuje w technologii SBR o wydajności 450 m3/dobę, szczytowo 550 m3/dobę. Aktualnie odbiera ok. 500 m3/dobę. W roku 2014 został uruchomiony punkt ścieków dowożonych, który przyjmuje ok. 70-80 m3/dobę w zależności od możliwości eksploatacyjnych SBR.