Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
Domyślny kontrast Kontrast czarno-żółty Kontrast biało-czarny Kontrast żółto-czarny
Domyślny rozmiar czcionki Średni rozmiar czcionki Duży rozmiar czcionki

Kontakty

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
 • ul. Boryszewska 2
 • 05-462 Wiązowna
 • tel.: 22 789 01 33
 • 22 789 06 95

Dyrektor

 • mgr inż. Janusz Chaber
 • Dyrektor
 • tel. wew.: 102
 • tel. kom.: 695-686-252
 • dyrektor@zgk-wiazowna.pl
 • Kierowanie pracą Zakładu, ustalanie bieżących i perspektywicznych planów pracy.

Sekretariat

 • mgr Dorota Bąbik
 • Specjalista ds. organizacji, zamówień publicznych i administracji
 • tel. wew.: 101
 • biuro@zgk-wiazowna.pl
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno - administracyjnej Zakładu, organizowanie kontaktów z Dyrektorem, prowadzenie zamówień publicznych.

Sprzedaż

 • mgr Zofia Kazimierczyk
 • Główny Specjalista ds. umów i rozliczeń
 • tel. wew.: 107
 • rozliczenia@zgk-wiazowna.pl
 • Wystawianie i rozliczanie faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, sporządzanie umów z odbiorcami, nadzór nad pracą inkasentów.
 • Marek Sójka
 • Inkasent
 • tel. kom.: 603-260-147
 • Wystawianie faktur i inkaso należności za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach: Kąck, Duchnów, Boryszew, Stefanówka, Góraszka, Majdan, Zakręt, Emów, Wiązowna.
 • Dariusz Woźnica
 • Inkasent
 • tel. kom.: 603-260-146
 • Wystawianie faktur i inkaso należności za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach: Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Rzakta, Glinianka, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Malcanów, Dzeichciniec, Pęclin, Żanęcin, Radiówek, Wiązowna.

Wodociąg i kanalizacja

 • mgr inż. Karolina Borkowska
 • Inspektor ds. usług i inwestycji
 • tel. wew.: 106
 • tel. kom.: 607-401-220
 • Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych wod-kan.
 • Zbigniew Ciach
 • Konserwator Oczyszczalni i Sieci Kanalizacyjnej
 • tel. kom.: 603-645-743
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie.
  Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.
 • mgr inż. Paweł Dąbrowski
 • Kierownik działu wod-kan
 • tel. wew.: 105
 • tel. kom.: 661-969-508
 • kierownik-wodkan@zgk-wiazowna.pl
 • Kierowanie pracą Działu Wod-Kan.
 • Mieczysław Dyzio
 • Konserwator SUW Lipowo
 • tel. kom.: 603-680-134
 • Obsługa SUW Lipowo i sieci wodociągowej w miejscowościach: Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kąck, Kopki, Lipowo.
  Zgłoszenia awarii wodociągowych w w/w miejscowościach.
 • mgr Joanna Mlącka
 • Starszy Inspektor ds. usług i inwestycji
 • tel. wew.: 106
 • inwestycje@zgk-wiazowna.pl
 • Przygotowywanie umów na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych i przyłączy wod–kan, organizacja wywozów nieczystości płynnych.
 • Zbigniew Mnich
 • Operator koparki
 • tel. kom.: 696-436-697
 • Praca na koparko–ładowarce i równiarce.
 • Grzegorz Oboza
 • Konserwator Oczyszczalni i Sieci Kanalizacyjnej, Kierowca samochodu asenizacyjnego
 • tel. kom.: 601-841-890
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie.
  Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.
  Obsługa samochodu asenizacyjnego.
 • Janusz Papis
 • p.o. Mistrza Oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
 • tel. kom.: 601-558-846
 • Nadzór nad pracą konserwatorów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna.
  Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych
 • Zbigniew Przybysz
 • Konserwator SUW Rzakta
 • tel. kom.: 603-680-113
 • Obsługa SUW Rzakta i sieci wodociągowej w miejscowościach: Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka. Zgłoszenia awarii w w/w miejscowościach.
 • Łukasz Sasin
 • Kierowca samochodu asenizacyjnego - konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
 • tel. kom.: 605-500-955
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie.
  Obsługa samochodu asenizacyjnego.
  Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.
 • Leszek Sęk
 • Konserwator SUW Majdan
 • tel. kom.: 607-300-442
 • Obsługa SUW Majdan i sieci wodociągowej w miejscowościach: Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka i Żanęcin. Zgłoszenia awarii wodociągowych w w/w miejscowościach.
 • mgr inż. Dariusz Sknadaj
 • Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej
 • tel. kom.: 603-645-736
 • oczyszczalnia@zgk-wiazowna.pl
 • Kierowanie pracą oczyszczalni ścieków w Emowie i siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Wiązowna. Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.
 • Paweł Swierlikowski
 • Kierowca samochodu asenizacyjnego - konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
 • tel. kom.: 661-993-580
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie.
  Obsługa samochodu asenizacyjnego.
  Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych
 • Piotr Szulik
 • Mistrz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.
 • tel. kom.: 603-680-112
 • mistrz-wodociagi@zgk-wiazowna.pl
 • Nadzór nad Stacjami Uzdatniania Wody i sieciami wodociągowymi na terenie gminy Wiązowna. Nadzór nad pracą konserwatorów SUW i Sieci Wodociągowej. Zgłaszanie awarii wodociągowych.

Gospodarka komunalna

 • Bronisław Bogucki
 • Operator równiarki, kierowca ciągnika.
 • tel. kom.: 603-233-830
 • mgr inż. Sławomir Bogusz
 • Mistrz ds. utrzymania infrastruktury i dróg
 • tel. wew.: 205
 • tel. kom.: 607-401-560
 • mistrz-drogi.sb@zgk-wiazowna.pl
 • Nadzór oraz kierowanie pracą konserwatorów Działu Gospodarki Komunalnej.
 • Bogdan Flont
 • Konserwacja i remonty infrastruktury komunalnej.
 • Stanisław Kąkol
 • Operator walca
 • tel. kom.: 607-401-422
 • Konserwacja i naprawy dróg, utrzymanie czystości i zieleni.
 • Grzegorz Sado
 • Mistrz ds. infrastruktury
 • tel. wew.: 202
 • tel. kom.: 603-040-225
 • mistrz-drogi.gs@zgk-wiazowna.pl
 • Nadzór nad realizacją prac remontowych na drogach i budynkach gminnych, nadzór nad pracą konserwatorów.
 • Krzysztof Smolak
 • Operator koparko-ładowarki
 • Konserwacja i naprawy dróg.
 • Mieczysław Świątek
 • Konserwacja i remonty infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości i zieleni.
 • Szczepan Szczęsny
 • Konserwacja i remonty infrastruktury komunalnej, utrzymanie zieleni.
 • Arkadiusz Szczucki
 • Konserwacja i remonty infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości i zieleni.
 • Sebastian Witan
 • Operator równiarki
 • Zdzisław Wypustek
 • Kierowca ciągnika
 • Konserwacja i naprawy dróg, utrzymanie zieleni.

Lokale i oświetlenie

Księgowość

 • Patrycja Bartold
 • Inspektor ds. kadr i płac
 • tel. wew.: 103
 • place@zgk-wiazowna.pl
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, podatek od osób fizycznych, ZUS, prowadzenie spraw kadrowych.
 • mgr Magdalena Hada
 • Starszy Referent ds. księgowości
 • tel. wew.: 110
 • ksiegowosc.mh@zgk-wiazowna.pl
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg rachunkowych, otrzymanych środków zewnętrznych, księgowanie wpłat i wypłat oraz przyjmowanie na stan środków trwałych i wyposażenia.
 • mgr Monika Książek
 • Referent ds. księgowości
 • tel. wew.: 111
 • ksiegowosc.mk@zgk-wiazowna.pl
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg rachunkowych w szczególności Działu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, wystawianie faktur czynszowych, księgowanie wpłat i wypłat.
 • mgr Emilia Samul
 • Inspektor ds. księgowości
 • tel. wew.: 109
 • ksiegowosc.es@zgk-wiazowna.pl
 • Regulowanie zobowiązań, wystawianie faktur, księgowanie wpłat i wypłat oraz windykacja należności.