Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
Domyślny kontrast Kontrast czarno-żółty Kontrast biało-czarny Kontrast żółto-czarny
Domyślny rozmiar czcionki Średni rozmiar czcionki Duży rozmiar czcionki

Drogi i oświetlenie

Dział Gospodarki Komunalnej ZGK w Wiązownie zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem mieniem komunalnym Gminy Wiązowna. Do szczególnych zadań należą:

  • Utrzymanie infrastruktury drogowej,
  • Utrzymanie oświetlenia drogowego,
  • Utrzymanie zieleni na terenach należących do Gminy,
  • Administrowanie obiektem sportowym „Orlik” w Zakręcie.

W ramach zarządzania istniejącą i nowo powstającą siecią dróg należących do Gminy Wiązowna należy utrzymywanie stanu ich nawierzchni w jak najlepszej kondycji. Stosowne wnioski są w zakładce druki do pobrania.

W zarządzie ZGK w Wiązownie znajduje się ok 70 km dróg zakwalifikowanych jako drogi gminne, w tym 30 km utwardzonych, oraz ok 167 km dróg wewnętrznych, z czego 2,8 km zostało przejętych w 2017 roku.

W ramach utrzymania dróg Zakład 2 razy do roku równa nawierzchnię tłuczniem ok 80 km i odśnieża 133,4 km. W roku 2017 zostało wyremontowanych w technologii tłuczniowej 8540 mb.

Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem oświetlenia ulicznego, które obecnie liczy 1986 lamp z których w roku 2017 zamontowano 204. ZGK zajmuje się również utrzymaniem zieleni, w tym koszeniem poboczy, utrzymaniem zieleni na terenach gminnych, a także wycinką drzew.

Zakład zajmuje się również utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” w Zakręcie.

DGK ZGK w Wiązownie z upoważnienia Wójta Gminy uzgadnia zjazdy z dróg Gminy Wiązowna na przyległe posesje i uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy.